הערות לספר " תיק ליברמן "

01/09/17

 

הגב' עו"ד אביה אלף

לשעבר ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

וראש צוות החוקרים בעניין הבעלות, לכאורה, על "חברות הקש",

בהן הואשם א. ליברמן וכותבת הספר " תיק ליברמן"

 

גברת נכבדה מאוד.

קראתי בשקיקה ושימת לב רבה את ספרך  "תיק ליברמן". אשה ברמתך ובהשכלתך איננה זקוקה למחמאות מאחד ההדיוטות על איכות כתיבתך. בכל זאת, לאור השקעתך בספר, אינני רואה עצמי פתור מלהחמיא לך על הסגנון הקולח, הדיוק, שימת לב לפרטים והשפה המשפטית הנגישה לכל אדם תהיה השכלתו אשר תהיה. ישר כוח לך גב' אלף.

תוך כדי קריאה בספרך, עלו במוחי, מדי פעם, אסוציאציות שקשרו את עניין "תיק ליברמן" להתנהלות של היועץ אביחי מנדלבליט המושך, לכאורה, את חקירות תיק המתנות של נתניהו, המכונה תיק 1000 בתואנה שאין בידו מספיק ראיות. זאת לאחר שנתניהו הודה קבל עם וכנסת כי הוא קיבל מתנות. מחקירת מילצ'ן, שפורסמה בחלקה בעיתונות, עולה לכאורה, כי הזוג נתניהו ביקשו ואף קיבלו את אותן המתנות, סיגרים, שמפניה ותכשיטם,  במשך זמן רב  . מה עוד נידרש כדי להעמיד את נתניהו, בשלב זה, בהן הראיות  לדין בעניין המתנות מונחות לרגלי היועץ מנדלבליט,

בספרך יש אזכור לפרשיות קודמות, בראון חברון, עמדי ומתנותיו למשפחת נתניהו, הנשיא ויצמן שקיבל מזומנים, פרשת קצב, שאלמלא טיפשותו ויהירותו, היה יוצא בעונש קל בהסדר טיעון, שהגיש לו היועץ מזוז על טס מקושט בכבוד נשים נרמס. זו רשימה חלקית וקצרה בקליפת אגוז שמעלה שאלה כגודל  נושאת מטוסים. איך יתכן שבידי יועץ משפטי, יהיה אשר יהיה, יש כוח ועוצמה אשר לבית המשפט העליון אין. ברצות היועץ יוגש תיק אשמה וברצותו לא יוגש, כשלהצדקתו יגלגל את עיניו לבורא עולם ויגיד " צר לי, הנחשד פתור מחוסר ראיות". אחרי או קודם להכרזתו, כמוזכר בספרך, הוא יטיל על אחד הקונסולריים, הנקראים " סנגוריסטים", לחפש האמתלות הנחוצות לביטול האשמה. עכשיו בעזרת " יועץ ממשלתי נטול פניות וישר דרך" תיסלל הדרך למנות את הנאשם , לכאורה, לשר על  ביטחוננו.

האם זו המדינה שאבי, לוחם בריגדה עברית,  מסר את נפשו עליה? האם זו הממשלה והפוליטיקה שבחורינו התמימים נשבעים להקריב את נשמתם וגופם על מזבחה. לאור המתרחש היום  עם גלויי פרשות השחיתות ודרך בחירת היועץ המשפטי הנוכחי וכמה שהיו לפניו ואינני מתכוון לכל אלה שנבחרו לפני אליקים רובינשטיין, עת הצדק והיושר ואהבת המולדת היה נר לרגליהם. לאור הניסיון והחשד שהיועץ הנבחר לא יעמוד באמות המידה שהציבו מייסדי מוסד היועץ לממשלה, מדוע לא יקבע בחוק שתפקיד היועץ המשפטי הוא בעיקר בירוקרטי, מעין ראש משרד ללא יכולת לקבוע מה יובא לפני שופט, מרגע שהוחלט שיש לבצע חקירה ובסיומה יובאו הממצאים לפני שלושה שופטים, שאותם יבחרו רנדומלית ממאגר השופטים הארצי, שאין להם קשר ישיר לנחקר, אלה ורק אלה יקבעו, על בסיס החומר שלפניהם, אם יש ראיות מספקות להעמיד את הנחקר לדין.

לסיום מכתבי שתי הערות. בספרך לא מצוין פרט חשוב מאוד והוא מה הייתה העלות הכללית של המשטרה והפרקליטות בגין חקירת תיק חברות הקש של ליברמן . כמה נכים, זקנים, וחולים יכלו להשלים את הכנסתם מעלות החקירה וכתב האשמה שכבר היה מוכן להגשה. כמה שילם משלם המיסים בגין אשמה שנמחקה באבחת מוחק זדוני. ולסיום, תיק ליברמן וכל התיקים האחרים שנחקרו ובעיקר אלה שלא נחקרו מדירים שינה בלילותיי. פחד נורא וטמיר תוקף אותי בעת שאני יוצא להביא את נכדי מבי"ס. אני מביט  בילדים המקסימים שאך נכנסו לכתה א ובעוד שנים ספורות ימירו את הספר ברובה ויצעדו, אחד אחד לפקודת ראש הביטחון, להקריב חייהם למולך "חברות הקש" .

בכבוד רב ובהרכנת ראש לפועלך ויושרך

יעקב צור

רעננה

 

 

 

01/09/17

 

הגב' עו"ד אביה אלף

לשעבר ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה

וראש צוות החוקרים בעניין הבעלות, לכאורה, על "חברות הקש",

בהן הואשם א. ליברמן וכותבת הספר " תיק ליברמן"

 

גברת נכבדה מאוד.

קראתי בשקיקה ושימת לב רבה את ספרך  "תיק ליברמן". אשה ברמתך ובהשכלתך איננה זקוקה למחמאות מאחד ההדיוטות על איכות כתיבתך. בכל זאת, לאור השקעתך בספר, אינני רואה עצמי פתור מלהחמיא לך על הסגנון הקולח, הדיוק, שימת לב לפרטים והשפה המשפטית הנגישה לכל אדם תהיה השכלתו אשר תהיה. ישר כוח לך גב' אלף.

תוך כדי קריאה בספרך, עלו במוחי, מדי פעם, אסוציאציות שקשרו את עניין "תיק ליברמן" להתנהלות של היועץ אביחי מנדלבליט המושך, לכאורה, את חקירות תיק המתנות של נתניהו, המכונה תיק 1000 בתואנה שאין בידו מספיק ראיות. זאת לאחר שנתניהו הודה קבל עם וכנסת כי הוא קיבל מתנות. מחקירת מילצ'ן, שפורסמה בחלקה בעיתונות, עולה לכאורה, כי הזוג נתניהו ביקשו ואף קיבלו את אותן המתנות, סיגרים, שמפניה ותכשיטם,  במשך זמן רב  . מה עוד נידרש כדי להעמיד את נתניהו, בשלב זה, בהן הראיות  לדין בעניין המתנות מונחות לרגלי היועץ מנדלבליט,

בספרך יש אזכור לפרשיות קודמות, בראון חברון, עמדי ומתנותיו למשפחת נתניהו, הנשיא ויצמן שקיבל מזומנים, פרשת קצב, שאלמלא טיפשותו ויהירותו, היה יוצא בעונש קל בהסדר טיעון, שהגיש לו היועץ מזוז על טס מקושט בכבוד נשים נרמס. זו רשימה חלקית וקצרה בקליפת אגוז שמעלה שאלה כגודל  נושאת מטוסים. איך יתכן שבידי יועץ משפטי, יהיה אשר יהיה, יש כוח ועוצמה אשר לבית המשפט העליון אין. ברצות היועץ יוגש תיק אשמה וברצותו לא יוגש, כשלהצדקתו יגלגל את עיניו לבורא עולם ויגיד " צר לי, הנחשד פתור מחוסר ראיות". אחרי או קודם להכרזתו, כמוזכר בספרך, הוא יטיל על אחד הקונסולריים, הנקראים " סנגוריסטים", לחפש האמתלות הנחוצות לביטול האשמה. עכשיו בעזרת " יועץ ממשלתי נטול פניות וישר דרך" תיסלל הדרך למנות את הנאשם , לכאורה, לשר על  ביטחוננו.

האם זו המדינה שאבי, לוחם בריגדה עברית,  מסר את נפשו עליה? האם זו הממשלה והפוליטיקה שבחורינו התמימים נשבעים להקריב את נשמתם וגופם על מזבחה. לאור המתרחש היום  עם גלויי פרשות השחיתות ודרך בחירת היועץ המשפטי הנוכחי וכמה שהיו לפניו ואינני מתכוון לכל אלה שנבחרו לפני אליקים רובינשטיין, עת הצדק והיושר ואהבת המולדת היה נר לרגליהם. לאור הניסיון והחשד שהיועץ הנבחר לא יעמוד באמות המידה שהציבו מייסדי מוסד היועץ לממשלה, מדוע לא יקבע בחוק שתפקיד היועץ המשפטי הוא בעיקר בירוקרטי, מעין ראש משרד ללא יכולת לקבוע מה יובא לפני שופט, מרגע שהוחלט שיש לבצע חקירה ובסיומה יובאו הממצאים לפני שלושה שופטים, שאותם יבחרו רנדומלית ממאגר השופטים הארצי, שאין להם קשר ישיר לנחקר, אלה ורק אלה יקבעו, על בסיס החומר שלפניהם, אם יש ראיות מספקות להעמיד את הנחקר לדין.

לסיום מכתבי שתי הערות. בספרך לא מצוין פרט חשוב מאוד והוא מה הייתה העלות הכללית של המשטרה והפרקליטות בגין חקירת תיק חברות הקש של ליברמן . כמה נכים, זקנים, וחולים יכלו להשלים את הכנסתם מעלות החקירה וכתב האשמה שכבר היה מוכן להגשה. כמה שילם משלם המיסים בגין אשמה שנמחקה באבחת מוחק זדוני. ולסיום, תיק ליברמן וכל התיקים האחרים שנחקרו ובעיקר אלה שלא נחקרו מדירים שינה בלילותיי. פחד נורא וטמיר תוקף אותי בעת שאני יוצא להביא את נכדי מבי"ס. אני מביט  בילדים המקסימים שאך נכנסו לכתה א ובעוד שנים ספורות ימירו את הספר ברובה ויצעדו, אחד אחד לפקודת ראש הביטחון, להקריב חייהם למולך "חברות הקש" .

בכבוד רב ובהרכנת ראש לפועלך ויושרך

יעקב צור

רעננה

 

 

 

About the author

Related posts

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   AWS-SYSOPS   CISSP   70-480   350-018   70-347   642-999   70-270   JK0-022   MB6-703   70-246   1Z0-061   70-487   70-417   300-206   400-201   2V0-620   102-400   70-480   CRISC   350-029   200-355   2V0-621   2V0-620   EX300   70-347   220-902   70-980   220-802